XX LO w Gdańsku

Aktualności

Przedmiotowy system oceniania z informatyki na poziomie rozszerzonym

Mikołaj Sochacki 2021-09-02

Sprawdziany → dwa sprawdziany w semestrze

otrzymane punkty: wynik w procentach pomnożone przez wagę 4

(do uzyskania maksimum w sumie z dwóch sprawdzianów 800 punktów)

Czytaj dalej

Koło zainteresowań – programowanie gier w JavaScript

Administrator 2019-10-31

Zapraszam na zajęcia w XX LO, na których nauczysz się programować w JavaScript. Celem jest napisanie własnej minigry, którą umieścimy na serwerze szkolnym tak, aby każdy uczeń naszej szkoły mógł pograć w wolnych chwilach. Do programowania użyjemy framworka CreativeJS. Zajęcia w czwartki o 15:30

Czytaj dalej

Koło zainteresowań – Robotyka z Arduino i ESP

Administrator 2019-10-31

Zapraszam na kółko w XX LO, na którym będziemy uczyć się elektroniki i programowania mikrokontrolera wykorzystując środowisko Arduino IDE. Na zajęciach będziemy tworzyć projekty:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 15:30

Czytaj dalej